Det er et tungt hverv at arbejde på et bådeværft

Man oplever efterhånden, at de rigtig gamle erhverv, hvor man sled og slæbte i sod, kul, svejseapparater med videre enten er formindsket i størrelse til at være hyggearbejde ved smedjer eller den slags, som man forsøger sig med på hobbyplan.

Den slags foretagende, hvor man får ru hud på hænderne og næsten dagligt kommer hjem indsmurt i olie, hvor man bygger større maskiner, er ved at fordufte af forskellige årsager.

Dette gælder blandt andet skibsbyggeri, hvilket er en skam, selvom man heldigvis kan finde et bådeværft i Sønderborg og andre steder i landet.

Danmark har jo en stolt tradition for at være en søfarende nation, og et af verdens største containerskibs-firmaer kommer jo netop fra Danmark, hvor det havde oprindelse i Svendborg, og dette område er da også kendt for sine skibe og forhistorie med både generelt.

Rigtig mange byer ud til vandet havde skibsværfts før i tiden, men den slags er formindsket gevaldigt, og årsagerne kan ses på forskellige faktorer.

Blandt andet er arbejdet blevet udliciteret til udlandene, hvor det er billigere og hurtigere at lave skibene, men nok mest bemærkelsesværdigt, så er meget af produktionen overgået fra håndkraft til automatisering på maskiner.

På kort sigt har det da lettet arbejdet for mange arbejdende folk, men omvendt blev de så også fritstillet fra noget arbejde, som de næsten identificerede sig med, når de forlod skolen i en tidlig alder og altid har mødt ind hver dag til at dyrke det hårde arbejde, som de satte en lid i at lave sammen i deres team.

Traditionerne ophørte stille og roligt, og derfor skal man desværre lede en del for at finde bare mellemstore skibsværfter.

Men der er sket en romantisering af den slags arbejdende folk og deres arbejdspladser i den senere tid, som gør, at deres arbejdet og betydning for samfundet nok aldrig bliver glemt.